Belastingvoordeel voor Periodieke donateurs

Wanneer u Stichting Bridge the Gap voor minimaal vijf jaar achter elkaar steunt met een vaste bijdrage per jaar, dan kunt u deze gift bij de Belastingdienst opgeven en is uw gift voor u volledig fiscaal aftrekbaar. U hoeft  voor de fiscale aftrekbaarheid dan niet eerst aan de fiscale drempel voor de aftrekbaarheid van giften, 1% van uw drempelinkomen, te voldoen. De periodieke gift is dus direct fiscaal aftrekbaar waardoor u afhankelijk van het belastingtarief waar in u valt tot ongeveer de helft van uw gift terug ontvangt van de Belastingdienst. Ook is aan de periodieke gift geen fiscaal maximum verbonden.

Aan het doen van een dergelijke gift stelt de Belastingdienst wel een paar voorwaarden. De gift moet worden vastgelegd in een “Periodieke Schenkingsovereenkomst”. Die Periodieke Schenkingsovereenkomst krijgt een uniek transactienummer dat u op uw digitale belastingformulier moet invullen. Met dat unieke transactienummer kan de Belastingdienst de periodieke giften controleren. Ook moet de instelling ANBI geregistreerd zijn. Stichting Bridge the Gap is ANBI geregistreerd.

Wilt u een periodieke gift aan ons doen, vraag dan via e-mailadres info@stichtingbridgethegap.nl het Formulier Periodieke Schenkingsovereenkomst Stichting Bridge the Gap op.

Wij vullen onze gegevens dan vast in op de overeenkomst en sturen u de overeenkomst, in tweevoud,  toe. Wanneer u dan uw gegevens op de twee exemplaren van de overeenkomsten invult, denk aan de medeondertekening door uw partner, en de overeenkomsten aan ons terugstuurt dan maken wij alles voor u in orde. U ontvangt dan van ons uw complete Periodieke Schenkingsovereenkomst, met het transactienummer, voor uw belastingopgave.

U dient zelf zorg te dragen voor de jaarlijkse betaling van uw bijdrage. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL85ABNA0433493291 ten name van ‘Stichting Bridge the Gap’ onder vermelding van uw transactienummer.

U kunt het formulier periodieke schenkingsovereenkomst hier downloaden.

Het ingevulde formulier kunt u sturen of e-mailen naar het onderstaande adres.

Stichting Bridge the Gap
t.a.v. Dhr. J.T.P. Besseling
Nachtegaallaan 9
5691 VA Son en Breugel
Info@stichtingbridgethegap.nl