Wie zijn wij?

De Stichting Bridge the Gap is een ‘hazenlippenteam’.
Inmiddels 11 professionals vormen het team en zijn de uitvoerders van ‘het plan’ . ‘Het plan’ is eenvoudig: leer de Laotiaanse collega’s van het ‘Mahosot Hospital’ (het academische ziekenhuis, verantwoordelijk voor heel Laos) operatietechnieken om de enorme aantallen onbehandelde hazenlip (=schisis)-patiënten te behandelen. Help ze door te instrueren, leren en opereren. Zorg er gezamenlijk voor dat zoveel mogelijk kinderen de kans krijgen geopereerd te worden. Maak je vervolgens als team na verloop van tijd overbodig.

De bestuursleden van Bridge the Gap doen met plezier en overtuiging hun werk voor de stichting onbezoldigd.

Wat hebben we tot nu toe bereikt?

Na twaalf jaar activiteiten in Vietnam zijn er gezamenlijk 1700 kinderen geopereerd. Acht lokale chirurgen hebben zich de operatietechnieken eigen gemaakt. Momenteel zijn door het Instituut in Saigon zelfstandig enkele duizenden kinderen geholpen in het Zuiden van Vietnam.

De situatie in Vietnam is zover onder controle wat betreft de primaire schisis zorg (lip- en/of gehemeltesluiting). Er is veel gebeurd op het vlak van kennisoverdracht en educatie. Hierdoor zijn de Vietnamese kaak- en plastisch chirurgen vaardig geworden wat betreft de operatietechnieken.

Na deze twaalf jaar Vietnam lijkt onze hulp in Laos op dit moment harder nodig. Ook dit jaar werden weer zo’n honderd patiënten geopereerd aan hun schisis, Noma, brandwonden of andere aangeboren of verworven afwijkingen.
Na drie succesvolle educatieve chirurgische missies in 2006, 2007 en 2008 is het driejarige contract met het Mahosot Hospital opnieuw verlengd met drie jaar. Ook is het tijd voor een verbreding van de basis met tandheelkundige follow-up.

Wat zijn onze nieuwe doelstellingen/prioriteiten?

Tandheelkundige zorg is een van de pijlers in behandeling van schisis. Een nauwe samenwerking tussen chirurg en tandarts ligt aan de basis van een de vervolgbehandeling voor deze patiëntengroep. Basic Package of  Oral Care (BPOC) is het kernwoord. De schisis patiënten kunnen pas de vruchten plukken van de tandheelkundige boom, mits die in bloei staat. Kortom, eerst zorgen voor systematische basale tandheelkundige zorg en vervolgens uitbreiden naar de basale schisis zorg. Noodtandheelkunde combineren met verstrekking van goedkope fluoride tandpasta. Dus behandeling van pijnklachten combineren met preventie. En daarnaast het opzetten van een ART- programma (Atraumatic Restorative Treatment), een beproefde techniek om vroegtijdig tandbederf te behandelen. Als dit eenmaal op orde is, kan de tandheelkundige schisis zorg zich verder ontwikkelen. In Laos praktiseren tussen de 250 en 300 tandartsen, die zich ontfermen over ruim 6 miljoen mensen. De Dental School in Vientiane is het enige tandheelkundige opleidingsinstituut in Laos. Per jaar worden momenteel zo’n 50 tandheelkunde studenten klaargestoomd om, na 6 jaar en met beperkte middelen, de Laotiaanse bevolking van tandheelkundige hulp te voorzien.  Op de dental school is maar beperkt instrumentarium en materiaal beschikbaar. Dit resulteert in veelal saneren met de (extractie)tang. Kortom, tijd voor preventie. Voorkomen is beter dan genezen!

Waar kunt u mee helpen?

Het Universiteitsziekenhuis Mahosot is gevestigd in een oud Frans ziekenhuis uit begin 20e eeuw. Sindsdien is er ogenschijnlijk weinig meer gebeurd. De lokale omstandigheden zijn bedroevend. Mede dankzij giften zijn we in staat gesteld twee volledige operatiekamers in te richten, die dagelijks worden gebruikt voor schisis operaties, maar ook voor reguliere ingrepen bij de vaak meest armen van de Laotiaanse bevolking.

Financiële hulp is gewenst voor de operatiekosten. Voor slechts 100 euro kan een kind met een schisis worden geopereerd, een bedrag wat overeenkomt met een half jaarsalaris van de gemiddelde Laotiaan. Sommige patientjes zijn een week onderweg om het Mahosot te bereiken. Zelfs de reiskosten kunnen een reden zijn om deze kans op een nieuw leven voorbij te moeten laten gaan. Natuurlijk vergoeden wij dit voor de kinderen en de ouders/grootouders.
Daarnaast zijn we druk bezig met structureel een bijdrage te leveren aan de tandheelkundige gezondheidszorg in Laos. Volgens voorbeeld van de World Health Organisation proberen we met schooltandheelkunde van ‘onderaf’ de saneringsgraad op te krikken. Financiële steun bedoelt voor de aanschaf van instrumentarium en vulmaterialen zijn zeer gewenst. Belangrijk is dat ook zonder onze aanwezigheid de basale zorg doorgang kan vinden.