sjobbe

Home-Sjobbe Besseling

Over Sjobbe Besseling

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Sjobbe Besseling has created 12 blog entries.

Dam Backer overleden

Op 3 januari j.l.bereikte ons het droeve bericht dat de oprichter van onze Stichting Bridge the Gap op 82 -jarige leeftijd is overleden.

Hij was meer dan 10 jaar lang de stuwende en inspirerende kracht achter onze activiteiten. Ook na zijn pensionering bleef hij de stichting met grote belangstelling volgen.
Uit naam van al die patiënten in Vietnam en Laos die door zijn initiatieven een menswaardiger bestaan kregen, bedanken wij Dam voor zijn inzet gedurende vele jaren.
Zijn familie wensen wij sterkte bij het verwerken van het verlies van deze opmerkelijke man.

Het gehele team van Bridge the Gap

2023-01-21T11:16:53+00:00 21 januari 2023|

2018 Blog 3 Colleges en workshops

Colleges en workshops

Enkele jaren geleden vroeg de decaan van de Dental School of wij mee wilden denken aan het opzetten van een specialisatie tot kaakchirurg. Tot nu toe een onbekend fenomeen in de gezondheidszorg van Laos. Na de eerste discussies over dit onderwerp vroeg men ons een concept te schrijven voor zo’n curriculum. Wij zijn destijds zeer enthousiast begonnen aan deze taak, het Nederlandse curriculum als voorbeeld nemend. Na enkele aanpassingen, waarbij het concept ging voldoen aan de Laotiaanse Hoger Onderwijs wetgeving, werden de plannen voor deze opleiding goedgekeurd door het Ministerie van Gezondheid. Drie jaar geleden startte de opleiding daadwerkelijk met 2 zojuist afgestudeerde tandartsen. De leiding was in handen van de in Thailand opgeleide Dr Jonny, kaakchirurg.

Ons team heeft sindsdien de opleiders bijgestaan met colleges voor de studenten en met adviezen. Deze missie geven onze kaakchirurgen Jitske Nolte en Just de Mol van Otterloo dagelijks een college over een bepaald onderwerp, zoals kaakfracturen en de behandeling daarvan. Ook staan er workshops op het programma met meer praktische invulling. Daarbij assisteren de aankomende kaakchirurgen tijdens de operaties. Al met al een leuke en intensieve aanpak die erg wordt gewaardeerd door onze Laotiaanse partners. Eind dit jaar studeren de eerste 2 collega’s af en onze bedoeling is aan hen een kit mee te geven met het meeste essentiële instrumentarium dat nodig is om hun specialisatie daadwerkelijk uit kunnen uitoefenen in de afgelegen post waar zij zullen worden geplaatst door het ministerie. Vaak is dat in slecht uitgeruste lokale ziekenhuisjes, ver weg van een grotere stad. Volgend jaar zullen er 3 chirurgen afstuderen en de navolgende jaren steeds 4. Geleidelijk aan zal zo het land van specialisten worden voorzien. Ook met andere specialismen wordt er op deze wijze gewerkt aan de verbetering van de gezondheidszorg.

2018-01-12T11:31:18+00:00 12 januari 2018|

2018 blog 2 Facebook

Facebook

Heel interessant is dat door het inzetten van de meest moderne communicatiemiddelen zoals Facebook, steeds meer arme mensen de weg naar ons vinden uit de meest afgelegen gebieden. Zo zeer zelfs dat de toestroom van patiënten onze maximum capaciteit te boven gaat. Wij kunnen gelukkig de dichtbij wonende patiënten laten opereren door de Lao dokters, stafleden van het Mahosot hospitaal, die ook in staat zijn de operaties aan de lippen uit te voeren.

 

2018-01-12T11:30:21+00:00 12 januari 2018|

2018 Blog 1 Multidisciplinaire aanpak

Multidisciplinaire aanpak

Na de eerste twee geslaagde behandelingen van patiënten met grote kaakafwijkingen, waarbij de Laotiaanse orthodontist hen eerst preoperatief voorbehandelde en waarna onze kaakchirurgen de kaakcorrecties deden, is nu weer een volgende fase van start gegaan.

De ‘Dental Faculty’ heeft nu ook de beschikking over een tandarts met als specialisatie maxillo-faciale prothetiek, hetgeen betekent dat wij nu ook kunnen samenwerken met iemand die heel veel weet over behandelingen voor patiënten met uitgebreide problemen na ingewikkelde kaak- en aangezichtsoperaties.


 

Dr Nithideth Somsanith heeft zijn specialisatie in Thailand gedaan aan de Universiteit van Bangkok en zijn promotie in Zuid-Korea. Uitgezonden door de decaan van de ‘Dental Faculty’ om zich deze kennis en kunde te verwerven is hij nu teruggekeerd om leiding te gaan geven aan de afdeling Maxillo- Faciale Prothetiek. Een uitmuntende zaak en weer een stap voorwaarts voor de tandheelkundige verzorging van de Laotiaanse bevolking. Onze NOMA patiënten en de kinderen met schisis, die meerdere malen zijn geopereerd en nu chirurgisch zijn afbehandeld, kunnen nu de noodzakelijke tandheelkundige behandeling krijgen. Daartoe wordt er nu dus nauw overlegd met orthodontist, kaakchirurg, tandarts en Maxillo-Faciale prothetist en wordt een behandelplan opgesteld dat de komende maanden zal worden uitgevoerd. Dus na haar nieuwe onderlip krijgt zij nu ook weer een functioneel en esthetisch verantwoord gebit.

2018-01-12T11:29:44+00:00 12 januari 2018|

Overlijden Dr. Keutmy

Vandaag bereikte ons het trieste bericht dat onze collega en dierbare vriend, Dr. Keutmy, op  22 september 2015 om 12:05 pm Laotiaanse tijd is overleden.

Keutmy was het hoofd van de afdeling Plastische Chirurgie van het Mahosot Hospital en we werken al meer dan tien jaar met hem aan het project in Laos. Enkele maanden geleden werd bij hem uitgezaaide blaaskanker ontdekt. Behandeling heeft hem helaas niet kunnen redden.

Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en dierbaren en zijn collega’s van het Mahosot.

 
Dr.Keutmy-2 Dr.Keutmy-1  Dr. KeutmyDr. Keutmy-3
2019-12-23T22:04:19+00:00 23 september 2015|